Blog

Nový systém náhrad

K dnešnímu dni jsme na základě uživatelských podnětů změnili systém fungování náhrad.
Náhrady se již negenerují automaticky při odhlášení dne napříč systémem jednotně, ale vztahují se pouze k dětem využívajícím pravidelnou docházku. V jiném případě náhrada nevzniká.


Pro správce systému přibude v té souvislosti nová funkce, totiž správa pravidelné docházky. Tou bude moci přihlásit dítě na X dní dopředu na pravidelně se opakující dny. Rodič takto objednané dny uvidí a bude mít možnost z nich dítě odhlásit (samozřejmě dle pravidel nastavených školkou co do limitu) a pokud tak učiní, získá náhradu, kterou bude moci uplatnit v jiný den. Administrátor má plnou kontrolu nad správou náhrad (může je vytvářet, mazat či editovat).
Drobnou změnou související s výše zmíněným je využití náhrady dítětem v pozici náhradníka (čekaící na uvolnění kapacity). Náhradník může využít náhradu, ale pokud pro něj v konečném důsledku není ve školce místo, vrací se náhrada do původního stavu a je možné ji dále využít.

Rodiče dětí s pravidelnou docházkou se nově nemohou na další dny přihlásit a přihlašování se omezuje čistě na využití náhrad ve dnech mimo pravidelnou docházku. Pokud nejsou k dispozici žádné náhrady, systém rodiče nepřihlásí na žádný den. Na dny pravidelné docházky může děti přihlásit pouze administrátor.