Blog

Obědy

Obědy
Modul obědů přihláškového a náhradového systému Picktime je nutné zapnout v Nastavení.

Nastavení obědu pro třídy
Při vytváření nebo úpravách třídy je možnost nastavit od kdy do kdy je možné obědy přihlašovat a odhlašovat, stejně jako je to u přihlašovaní dětí na dny.

Přihlášení a odhlášení obědů
Obědy lze přihlásit buď při přihlašování dítěte na dny, kde je možnost zaškrtnout, že chcete přihlásit dítě i s obědem. Nebo je možné oběd dodatečně přihlásit v detailu dítěte na záložce aktuální přihlášení ve sloupečku akce. V detailu dítěte lze také na stejném místě oběd případně odhlásit.