O systému

Rezervační systém PickTime pro školky

Potřebujete si ušetřit čas s administrací docházky dětí do školky? Chcete nabídnout rodičům nadhodnotu v podobě příjemného přihlašovacího nástroje?

Věnujte se chodu školky a administrativu přenechte nám. Na základě spolupráce s praxí Vám přinášíme rezervační systém PickTime – informační systém pro správu přihlášek a náhrad.

Nástroj pro majitele školky

Provozovatelům školky, jejich spolupracovníkům a učitelům dává aplikace do ruky nástroj, jak snížit administrativní zatížení a pracovat s daty přehledně a efektivně.

Umožňuje spravovat uživatele, a to jak rodiče, jejich děti, tak i učitele. Eviduje o nich potřebné údaje (základní osobní údaje, ale i další informace – například alergie u dětí) a vytváří pro ně uživatelské prostředí.

V rámci školky lze vytvářet třídy, stanovovat jejich kapacity i různé termíny pro nejzazší přihlášení na konkrétní den i limitní termín pro bezsankční zrušení přihlášky.

Děti lze přihlašovat jednotlivě i hromadně na jeden i více dní. Devizou systému je třeba právě hromadné přihlášení, které lze provést jediným klikem.

Objednané dny je možné označit jednotlivě i hromadně jako zaplacené či evidovat jako nezaplacené. Systém pracuje i s náhradami, tedy dny zrušenými před nastaveným termínem, které pokud již byly zaplacené, lze vyčerpat formou bezplatné objednávky jiného dnu v budoucnosti.

Stejně jako dny ve školce lze evidovat i obědy (přihlašovat a odhlašovat), jako součást pobytu dítěte ve školce.

Pro stanovené období systém generuje docházku, tedy přehled dětí, které byly skutečně daný den ve školce. Tu lze exportovat do excelového souboru a dále s ní pracovat.

Pro zjednodušení evidence zaplacených dní umí systém zpracovat elektronické výpisy z vybraných bank.

Nástroj pro rodiče

Rodiče se mohou (pokud to je záměrem provozovatele školky) do systému přihlásit. Vidí seznam všech jemu přiřazených dětí a má možnost v kalendářovém přehledu kontrolovat objednanou docházku svých dětí, stejně jako vytvářet nové objednávky.

V detailu dítěte má v tabulkovém uspořádání přehled všech objednaných dní s informací, jsou-li již zaplaceny či nikoliv.

Samozřejmostí je možnost zrušení již objednaných dní, pokud tak učiní v době před nastaveným limitem pro odhlášení, který si určuje školka. Zrušený den, který již byl zaplacen, je evidován jako kompenzace.